پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

خمس ( عمل )

وابسته

مستحق خمس، مقدار خمس به مستحق، هزینه سال

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 472