پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ارث، خمس ( عمل )

وابسته

ترکه ( فقه )، خمس میراث

منابع

  • الفقه جلد 33 : صفحه 283
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 435