پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

خمس ( عمل )، عبادت در مکان غصبی

وابسته

بلد غصب

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 8 : صفحه 290