پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «خمس زاید هزینه سال» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

خمس فاضل هزینه سال

اعم

خمس ( عمل )

اخص

خمس زاید هزینه انتفاعی، خمس زاید هزینه با زوال مالیت، خمس زاید هزینه خریداری از قرض، خمس زاید هزینه مصرفی

وابسته

افراط در هزینه سال، اقتار در مؤونه سال، خمس هزینه، خمس هزینه زاید بر سال، میانه روی در هزینه سال، هزینه ( فقه )، هزینه سال

منابع

  • الفقه جلد 33 : صفحه 263، 341
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 359
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 63
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29 : صفحه (18-19)
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 5 : صفحه 107، 139
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 486
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 2759
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 4 : صفحه 310
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 427، 443، 452، 483