پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

خمس ( عمل )

وابسته

هزینه ( فقه )، هزینه سال

منابع

  • الفقه جلد 33 : صفحه 327
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 63
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 447