پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام صید، خمس ( عمل )

وابسته

صید حیوان دریایی

منابع

  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 490