پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

خمس ( عمل )

وابسته

مال مشتبه ( فقه )

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 485