پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام وصیت، خمس ( عمل )

وابسته

موصی به ( فقه )

منابع

  • الفقه جلد 33 : صفحه 276[۱]
  • کتاب الخمس : صفحه 769
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 427