پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

خمس ( عمل )

اخص

خمس زیاده سوقیه مخمس

وابسته

مُخَمَّس

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 77
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 54
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29 : صفحه 297