پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

خمس هزینه

وابسته

خمس زاید هزینه سال

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 484