پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «خود ختنه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ختنه مادرزادی، مختون مادرزاد

اعم

مرد

وابسته

ختنه خودختنه

منابع

  • اجوبة الاستفتاءات (فارسی) جلد 2 : صفحه 42