پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

خوردن آب دهان

وابسته

حیوان حلال گوشت، دهان حیوان

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 162
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 15 : صفحه 145