پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

خوردن و مال دیگری: خوردن مال دیگری بدون اذن او حرام است؛ 15 لیکن به تصریح قرآن کریم16 خوردن از خانه پدر، مادر، خواهر، برادر، عمو، عمه، دایی، خاله، شوهر، دوست و کسی که کلید خانه‏اش در دست انسان است، جایز می‏باشد، به شرط آنکه علم به عدم رضایت آنان نداشته باشد.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 523

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زن، خوردن بی اجازه از خانه غیر

وابسته

خوردن از خانه عمو

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 341
  • الفقه جلد 76 : صفحه 301
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 471
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 169
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 406
  • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 756
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 523
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 98