پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

دست خصوصیت ندارد بلکه مباشرت مراد است.

اعم

احکام کفار ( فقه )، خوردن

وابسته

خوردن با کافر، نیم خورده کافر

منابع

  • النهایة : صفحه 589
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 158
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 122