پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

خوردن اضطراری محرمات، خوردن انسان

اخص

خوردن اضطراری انسان زنده، خوردن اضطراری میت

منابع

  • الفقه جلد 77 : صفحه 59
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 6 : صفحه 287
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 6 : صفحه 303
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 439، 440