پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «خوردن با کافر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مؤاکله کفار، هم غذایی با کفار

اعم

احکام کفار ( فقه )، خوردن

اخص

خوردن با مجوسی، خوردن با مسیحی، خوردن با یهودی

وابسته

خوردن از دست کافر، کافر ( فقه )، نیم خورده کافر

منابع

  • النهایة : صفحه 589
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 158
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 122
  • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 373
  • کشف اللثام (ط ق) : صفحه 366