پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

خوردن تخم

وابسته

تخم پرنده حرام گوشت

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه (334-335)