پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

خوردن شیر

وابسته

خوردن شیر حیوان، شیر انسان

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه خوردن شیر انسان به زیرصفحه خوردن شیر انسان/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المسائل المنتخبة : صفحه 388