پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

خوردن در احرام، خوردن شیر حیوان

وابسته

کفاره صید در احرام

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 342
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 323
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 20 : صفحه 272
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 272
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 6 : صفحه 400
  • مهذب الاحکام جلد 13 : صفحه 261