پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، خوردن محرمات

اخص

خوردن علقه، خوردن گوشت خوک، خوردن مردار

وابسته

آشامیدن نجس، تسبیب در خوردن نجس، خوردن متنجس، نجاسات ( فقه )

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 316
 • المجموع فی شرح المهذب جلد 9 : صفحه 36
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 93
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 163
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 9
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 354
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 278
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 64
 • منهاج الصالحین جلد 3 : صفحه 300
 • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 484
 • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 231