پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

خوردن پنیر

وابسته

اجتناب از نجاست ( فقه )، اهل بادیه، نجاسات ( فقه )

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه (425-426)