پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

خون، نجاسات ( فقه )

اخص

خون جهنده، خون نجس العین

وابسته

انتفاع از خون نجس، بیع خون نجس، خون پاک، طهارت آب چاه از خون

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 12
  • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 1 : صفحه 107
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 27
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 36