پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، خون

اخص

خون کمتر از درهم با زوال عین، خون متفرق کمتر از درهم
به لحاظ محل خون:
خون کمتر از درهم در بدن، خون کمتر از درهم در لباس
به لحاظ نوع خون:
خون سه گانه کمتر از درهم، خون کمتر از درهم انسان، خون کمتر از درهم حیوان

وابسته

خون بیشتر از درهم در نماز، روایات عفو، سرایت آب به خون کمتر از درهم، طواف با خون کمتر از درهم، متنجس به خون در نماز، نماز با خون کمتر از درهم

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه (289-290)، 302
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 170
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 107
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 177
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 317
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 125
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 224، 522، 531