پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

دائم الحدث

دائم الحدث: کسی که حدثش استمرار دارد.

عنوان یاد شده به فردی اطلاق می‏شود که پیوسته حدث از او سر می‏زند، 1 مانند مبطون) ر مبطون (و مسلوس) ر مسلوس (که قادر به کنترل حدث) خروج مدفوع، ادرار و باد معده (خود نیستند. در کلمات برخی، عنوان دائم الحدث بر مستحاضه نیز اطلاق شده است2) ر استحاضه (. از احکام آن در باب طهارت سخن گفته‏اند.

دائم الحدث، یا باید به قصد استباحه و جواز خواندن نماز، وضو بگیرد و یا به نیّت استباحه و رفع حدث. صحّت وضو با قصد رفع حدث به تنهایی اختلافی است. 3

1. منهاج الصالحین) سیستانی (2 56 /1. تذکرة الفقهاء 141 /1؛ ذکری الشیعة 110 /2؛ العروة الوثقی 3 465 /1. جامع المقاصد 203 /1؛ مفتاح الکرامة 379 - 377 /.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 567

اصطلاح‌نامه

اعم

محدث ( فقه )

اخص

مبطون، مسلوس

وابسته

حدث، طهارت دائم الحدث، نماز دائم الحدث

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 203
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 567
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 511