پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، داعی ( قصد )

وابسته

نماز ( فقه )، نیت نماز

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 156
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 170