پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، دعا ( فقه )

اخص

دعا به پزشک ذمی، دعا به کافر در قنوت

وابسته

دعا به مسلمان، کافر ( فقه )

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 8 : صفحه 370
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه (334-335)
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 280
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 228