پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

دعوت کافر

وابسته

اجابت دعوت به غذا، دعوت مؤمن، منافق ( فقه )

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 27
  • الفقه جلد 77 : صفحه 183
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 470