پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

دعوی در نکاح

اخص

دعوی زوجین به آمیزش
به لحاظ جنسیت مدعی:
دعوی زن به آمیزش، دعوی مرد به آمیزش
به لحاظ مدعی به:
دعوی آمیزش رجعی، دعوی آمیزش محلل

وابسته

آمیزش انسان با انسان

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 32 : صفحه 175
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 642
  • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 888
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 541
  • مهذب الاحکام جلد 26 : صفحه 65