پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

دعوی در طلاق

وابسته

عده صاحب عادت

منابع

  • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 820
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 32 : صفحه 226، 246
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 179
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 9 : صفحه 224، 250