پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام امان، دعوی ( فقه )

وابسته

امان حربی

منابع

  • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 114
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 96