پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام رضاع، دعوی در نکاح

وابسته

رضاع (عام)

منابع

  • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 470
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12 : صفحه 273
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 29 : صفحه 336
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 286
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 29
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 7 : صفحه 273، (275-276)