پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

دفاع ( فقه )

وابسته

استیلای بیگانه، دشمن ( فقه )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 379
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 485
  • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 101