پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، دفاع با توسل به غیر

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 490
  • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 103