پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

دفاع ( فقه )

وابسته

امام معصوم ( ع )، نایب امام ( ع )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 15