پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

دفن کافر

وابسته

بغات ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 338