پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

دفن کافر

وابسته

دفن ذمی

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 2 : صفحه 23