پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ارتداد، دفن کافر

وابسته

نماز میت مرتد

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 2 : صفحه 23