پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

دفن میت باردار، دفن کافر

وابسته

پشت به قبله

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره : صفحه 181
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 88
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 447
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 297
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 506
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 251
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 170