پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

دفن کافر

وابسته

دفن مسلمان در قبرستان کفار، قبرستان مسلمین

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 89
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 297
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 506
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 252
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 173