پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

دفن کافر، دفن کودک

وابسته

دفن کودک مسلمان

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 134
  • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 148