پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام وضو، دوران در طهارت

وابسته

پوشش عورت، طهارت با آب

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 91
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 361