پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

دوران در تکفین

وابسته

تکفین با پوست حرام گوشت، تکفین با حرام گوشت

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه (41-42)