پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، دوران ( فقه )

اخص

دوران بین نماز سواره و پیاده، دوران نماز شب قبل وقت و قضا
به لحاظ قیام:
دوران در قیام، دوران رکوع نشسته و ایستاده اشاره‌ای
به لحاظ پوشش:
دوران بین پوشش حریر و نجس، دوران بین پوشش دُبُر و قبل
به لحاظ پوشش و جزء:
دوران بین پوشش عورت و رکوع، دوران بین پوشش عورت و سجده، دوران بین پوشش عورت و قیام

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 205
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 8 : صفحه 118
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه (134-135)
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 342
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 240