پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

دوران در طهارت

وابسته

تنگی وقت استعمال آب، تنگی وقت تحصیل آب، طهارت با آب

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 105
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه (362-363)