پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، احکام وضو، دوران در طهارت

وابسته

طهارت با آب، قبله

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه (361-362)