پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

دینار

دینار: سکّه طلا، مقابل درهم.

دینار، واحد پول فلزی از جنس طلا است که از صدر اسلام، بلکه دوران جاهلی تا اوائل سده چهاردهم هجری قمری میان مسلمانان رایج بود. وزن دینار شرعی که به تصریح بسیاری، همواره ثابت بوده و هیچ گونه تغییری در آن ایجاد نشده، یک مثقال شرعی و سه چهارم مثقال صیرفی است )ر مثقال( که معادل 4/265 گرم است. برخی بر این مطلب ادعای اجماع کرده‏اند.

یک دینار، بیست قیراط شرعی )ر قیراط( و در مقایسه با درهم)ر درهم( از نظر وزنی، معادل یک و سه هفتم

درهم و از نظر ارزشی معادل ده درهم بوده است.1

دینار همچون درهم - بر خلاف پولهای رایج امروزی که صرفاً دارای ارزش اعتباری‏اند - علاوه بر ارزش اعتباری دارای ارزش ذاتی است و آنچه مورد نظر فقها است، همان طلای مسکوک با وزن معیّن است.2 از این عنوان در بابهای طهارت، زکات، خمس، تجارت، حدود و دیات سخن گفته‏اند.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 686

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دینار ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دنانیر، سکه طلا، طلای مسکوک، طلای مضروب

اعم

درهم و دینار، دیه ( خاص )، طلا

اخص

اشرفی، دینار مغشوش

وابسته

اجاره دینار، بیع دینار، خمس طلای مسکوک، درهم ( فقه )، زکات دینار، زکات طلای مسکوک، طلای غیر مسکوک، نصاب دینار

منابع

 • التحفة السنیة : صفحه 88
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 41 : صفحه 175
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 317
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 13
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 15 : صفحه 168، 180
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 121
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29 : صفحه 13
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 5 : صفحه 152، 393
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 686
 • کلمة التقوی جلد 1 : صفحه 170
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 9 : صفحه 151
 • مصباح الفقیه جلد 1 : صفحه 591
 • مصباح المنهاج-طهارة جلد 1 : صفحه 286
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 7 : صفحه 90
 • منهاج الصالحین جلد 1 : صفحه 63، 94
 • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 99[۱]