پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دیه مادون نفس» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دیه جرح ( عام )

اعم

دیه ( خاص )

اخص

دیه اعضا ( فقه )، دیه جراحات زن، دیه منافع ( فقه )

وابسته

جنایت بر مادون نفس، دیه قتل ( فقه )

منابع

  • ترجمه تحریرالوسیله جلد 4 : صفحه 349
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 43 : صفحه 2
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 24 : صفحه 4، 141، 265
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 25 : صفحه 517
  • فقه الدیات : صفحه 560