پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

دیه ( خاص )

اخص

دیه قتل مرد ( فقه )، دیه مرد ذمی ( فقه )

وابسته

دیه زن ( فقه )، مرد

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه دیه مرد ( فقه ) به زیرصفحه دیه مرد ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 22 : صفحه 119
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 262