پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

دیه ( خاص )

وابسته

ولد الزنا

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 70[۱]