پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ذات الأقراء

ذات الاقْراء: زن دارای عادت متعارف.

ذات الأقراء به زنی اطلاق می‏گردد که عادت ماهیانه‏اش در حدّ معمول و متعارف است و همچون زنان متعادل هر ماه یک بار خون می‏بیند1) ر حیض (.

1. جواهر الکلام 219 /32.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 699

اصطلاح‌نامه

اعم

زن ( جنس )

وابسته

حیض ( فقه )

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 699